Ders Verme Hareketliği: Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile isletmelerde çalışan personelin, yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders verme hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilir :

1. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin (öğretim elemanları) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ders vermek üzere gitmesi devamı...
Eğitim Alma Hareketliği: Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi 1 hafta (5 işgünü) olarak belirlenmiştir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 1 haftanın (5 işgünü) altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. devamı...
Yükseköğretim Alanında Erasmus+
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.devamı...
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, devamı...