Dönen Öğrencinin Öğrenim Hareketleri

ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIP DÖNDÜĞÜNÜZDE   YAPMANIZ GEREKENLER

 

Öğrenme Hareketliliği
Aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 30 gün içerisinde tamamlayarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne getiriniz.
1. Çalışmanızın değerlendirilmesi:
Lisans öğrencileri ve ders aşamasında Erasmus Programından yararlanan Lisansüstü öğrenciler: 
Yurt dışında yapılan eğitimin tamamlanması ve öğrencinin dışarıda okuduğu dersleri ve notlarını gösteren  orijinal “ Not Çizelgesi - Transcript of Records".  Gelen “Transcript of Records”ın hem dersleri ve ECTS kredilerini hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir. Eğer aldığınız ve başarısız olduğunuz ders transkriptte görünmüyorsa, dersi veren öğretim üyesinden derse katıldığınıza ve başarısız olduğunuza dair imzalı ve mühürlü belge almanız gerekmektedir.

Tez aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü Öğrenciler:
Bulunduğunuz kurumdan, yurt dışında yaptığınız çalışmayı başarı ile tamamladığınızı belirten onay yazısı “confirmation letter almanız gereklidir. Bu yazı aşağıdaki bilgileri kesinlikle içermelidir:

  • Learning Agreement belgenizde yazan çalışma konunuz
  • Yaptığınız çalışmanın 30 ECTS’e sayıldığı
  • Çalışma yaptığınız sürenin tam tarihleri
  • Bu yazı antetli kağıda yazılmalıdır.
  • Islak imza ve mühür olmalıdır.

Bu yazıyı yur tdışında çalışma yaptığınız danışman hocanızdan alabilirsiniz.

2. Akademik Tanınma:
Lisans öğrencileri için : “ Akademik Tanınma  ve “ Proof of Recognition” Belgeleri. “Akademik Tanınmave“ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Transcript of Records”  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecektir. Hazırlanan “ Akademik Tanınma” belgesi Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu belgeler Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilecektir. 

Ders Aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü öğrenciler için: Akademik Tanınma  ve “ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Transcript of Records”  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecek ve “Enstitü Yönetim Kurulu Kararı” ile Dış İlişkiler ve AB Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu belgeler Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilecektir. 

Tez Aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü öğrenciler için:  Akademik Tanınma ve “ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Thesis Confirmation Letter"  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecek ve “Enstitü Yönetim Kurulu Kararı” ile Dış İlişkiler ve AB Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu belgeler Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilecektir. 

3. Yurtdışında kaldığınız süreyi gösteren ve hibenizin nihai hesaplamasında kullanılacak orijinal imzalı mühürlü “ Statement Belgesi” (Bu belge üzerindeki tarihler net ve okunaklı olmalıdır. Karalama veya daksil olmamalıdır) ve pasaportunuzun giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

4. Öğrencilerin yurtdışında gerçekleştirdiği hareketlilik sonrasındaki 30 takvim günü içerisinde Çevrimiçi AB Anketini doldurmaları gerekmektedir. Çevrimiçi AB Anketini doldurup teslim etmeyen öğrenciler aldıkları mali desteği kısmen veya tamamen geri ödemeye mecbur bırakılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez. Öğrencinin yurtdışında öğrenimini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Dönüş belgelerini 31.10.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin % 20 hibe ödemesi yapılmayacaktır.