Öğrenim Hareketliliği 2017 - 2018

ERASMUS+ ÖGRENCİ ÖGRENİM HAREKETLİLİĞİ 2017-2018 DÖNEMİ BAŞVURULARI

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafindan eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının 2014-2021 yılları arasında uygulanacak olan  yeni programıdır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Yüksekögretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) ve yüksekögretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan kurumlararası anlaşmaları (inter-institutional agreements) çerçevesinde gerçekleştirilir. Ögrencilere, yükseköğretimin ilk yılındaki ögrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar.

2017-2018 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2019 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.
 

Program Ülkeleri
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:


Avrupa Birliği Üye Devletleri

Belçika,Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda,Yunanistan, İspanya, Fransa, Hirvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya,  Slovakya, Finlandiya, İsveç, İngiltere

AB-dIŞI Program Ülkeleri 

Makedonya, izlanda, Lihtenstayn, Norveç, Türkiye

Basvuru Kriterleri:

 • Ege Üniversitesi tam zamanlI öĞrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öĞrencisi olabilir). Tam   zamanlI   öğrenci,   henüz   diplomasının/derecesinin   gerektirdiği   çalışmalarını  (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü oldugu öngörülen öğrencidir. Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),
 • 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Ege Üniversitesine kayıt yaptıran ve özel öğrenci olarak eğitimine devam eden öğrenciler,
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Erasmus+ Programı çerçevesinde 2017-2018 akademik yılı itibariyle Erasmus programından faydalanacak öğrenciler, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden (öğrenim+staj) bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde)  toplam 12 aya kadar hibe alabileceklerdir.  Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi (ögrenim+staj)  ile Erasmus+ döneminde yapılan ögrenci hareketliliği (ögrenim+staj)  süreleri toplamı 12 ayı geçemez.  Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi  içerisinde  gerçeklestirilen öğrenci   hareketliliği (ögrenim+staj) faaliyetlerinin  toplam  süresi 12 ayı geçemez.
 • Öğrenci mevcut ögrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı öğrencinin  en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.
 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı  öğrenim  kademesi  içerisinde  daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten  yararlanmiş öğrencilerin akademik  başarı  ve  yabancı  dil  puanı   ortalamaları  hesaplanırken,   daha  önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçeklestirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrenci lisans düzeyinde sadece  öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde  hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa puan azaltılması yapılmaz.
 • İsteyen ögrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.
 • Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) üniversite tarafindan verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için Ege Üniversitesi tarafından açiklanan feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir. Feragat Bildirim süresi için son tartih: 16 Haziran 2017.

Önemli Not: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafindan ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

Gidilecek Üniversite Nasil Belirleniyor?

 • Ege Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren 2017-2018 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları  Kurumlararası Anlaşmalar 2017-2018  Öğrenim Hareketliliği başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.
 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul veya Enstitünüzün Kurumlararası Anlaşma (inter-institutional agreement) yapmış oldugu üniversitelere 3-12 ay süreyle  gidebilirsiniz.

Verilecek Erasmus Hibesi ne kadar olacaktır?

 • Ulusal Ajans tarafindan 2017-2018 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına  göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.
 •  Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylik Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenstayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hirvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kibris Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile hesap edilir.

Örnek:
Gidilen Ülke : Slovenya
Faaliyet Süresi : 4
Erasmus Hibesi : 4 x 400 = 1600 €

Süreler ve Hibe Ödemeleri
Asgari süre, 3 tam aydir (90 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için 3 tam ayı doldurmaları zorunludur.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak öğrenciye verilecek hibe “Hesaplama Aracı” kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır:

Hibe Hesaplama Araci

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri  girilerek  ve  varsa  kesinti  süreleri  çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kilacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi (90 gün) şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
Ödemeler Avro cinsinden yapılır.
Seçilen öğrencilerle, hesaplanan azamî hibe miktarını içeren Öğrenme Hareketliliği Sözleşmesi imzalanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapilir:

1- İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir.
2- İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılabilir. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre süreler ve hibeler öngörülen şekilde ve azamî (üst sınır) olarak belirlenir.
Faaliyetler tamamlandığında, yurt dışında öğrenim gerçekleştirilen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet baslangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.


Yükseköğretim kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20'si ile %100'ü arasında olmak üzere üniversitesin takdirindedir. Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS (AKTS) kredisinin üçte birinden başarılı olamayan ögrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınava girmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yüksekögretim kurumuna aittir.

Öğrencinin ögrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir oldugu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20'den az olmamak üzere kesinti uygulanır.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası TOR) hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Dönüşte hareketliliğe katılımı kanıtlayıcı belgelerin dışındaki belgelerini teslim etmeyen veya yukarıda sayılanların dışındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere kesinti uygulanıp uygulanmayacağı üniversitenin takdirindedir.

Mücbir sebeplerle (tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olay)  faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre (90 gün) tamamlanmadan ögrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve ödenen hibe geri alınır.

Ögrencilere faaliyet sürelerine uygun olarak hibe verilmesi esastir. Ancak ilk dönem için seçilmiş öğrencilerin faaliyetlerini ikinci döneme de uzatmak istemeleri halinde ve süre uzatimlari için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanmasi şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına izin verilebilir. Bu durumda öğrencinin faaliyet süresi ve hibe verilen süre farklı olacaktır. Bununla birlikte, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm ögrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek ögrenciler başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenir.

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, öğrencinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü yetkilileri tarafindan değerlendirilir. Gidilen üniversitenin onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu degildir. Sürenin uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

1.   Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanması
2.   Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)
3.   Uzatılan süre 31 Mayıs 2019 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya sarkamaz.

Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrenciler yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği süresi zarfinda, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri almaya devam ederler.

 

Devamı için tıklayınız.