Dönen Öğrenci Staj Harketliliği

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ (TRAINEESHIP)
ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIP DÖNDÜĞÜNÜZDE YAPMANIZ GEREKENLER

 

Aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 30 gün içinde ve en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlayarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim ediniz:

 

1. Yurt dışında kaldığınız süreyi gösteren ve hibenizin nihai hesaplamasında kullanılacak "Statement Belgesi" (En az 60 günlük tarih aralığını içerecektir.).
2. Pasaport Fotokopisi (Türkiye giriş çıkış tarihlerini gösteren sayfa) (Statement belgesinde belirtilen tarih aralığını içerecektir.)
3. Yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren orijinal  Learning Agreement for Traineeships / After the Mobility belgesi (ıslak imzalı ve mühürlü).

4. Ege Üniversitesi Staj Hareketliliği Öğrenci Değerlendirme Formu / Student Evaluation Form( ıslak imzalı ve mühürlü)
5. Öğrenci nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden Çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir. Çevrimiçi AB Anketini doldurmayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.
6. Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. OLS sınavını tamamlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.
7. Akademik Tanınma Belgesi. Öğrencinin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından Bölüm/Fakülte/Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile gönderilecektir. Birim Koordinatörü tarafından hazırlanan ve Kurul Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz, Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Stajınızın ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından ÖİDB' den alacağınız son transkripti Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Yalnızca müfredata göre zorunlu stajı olan öğrencilerin transkript teslim etmeleri gerekmektedir. Zorunlu olmayan staj, öğrencilerin Diploma Eki’nde gösterilecektir.


LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN:
:: Yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge ve staj raporu (zorunlu stajı olan öğrenciler için) temel alınarak Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü tarafından 1 adet Akademik Tanınma Belgesi nin hazırlanarak Bölüm/Fakülte/Yüksekokul Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Zorunlu stajı olan öğrencilerin stajlarının ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından, ÖİDB'den alınacak son transkriptin Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Zorunlu olmayan staj, öğrencilerin Diploma Eki’nde gösterilecektir.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN:
:: Yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge ve staj raporu (zorunlu stajı olan öğrenciler için) temel alınarak Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü tarafından 1 adet Akademik Tanınma Belgesi nin hazırlanarak Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Zorunlu stajı olan öğrencilerin stajlarının ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından, ÖİDB'den alınacak son transkriptin Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Zorunlu olmayan staj, öğrencilerin Diploma Eki’nde gösterilecektir.


ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri 28 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrencilerin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir. Yurt dışında bulundukları süre içinde staj faaliyetine devam etmedikleri, başarısız oldukları ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen, dönüş belgelerini 28.02.2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeyen ve çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kısmi veya tam kesinti yapılabilir. Bu tarihe kadar belgelerini tamamlamayan öğrencilere yasal işlem başlatılacaktır ve bu öğrenciler diplomalarını alamayacaklardır.