Eurostudent VI Projesi - Anket Çalışması

 

"Eurostudent VI" Projesi Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutuyla ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan bir projedir. Bu projeyi yönetmek üzere ülkemiz adına görevli olan Anadolu Üniversitesi, proje kapsamında, öğrencilerin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirmiştir.

Söz konusu projenin genel amacı Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak ve toplanan bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Tüm önlisans, lisans ve yükseklisans öğrencilerimizin, Avrupa ülkelerindeki öğrencilerle aynı platformda söz sahibi olmaları ve yeni eğitim politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmaları bizim için çok önemlidir.

 

Bunun nedenle, tüm öğrencilerimizin http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 adresinden ulaşılabilecek bu anketi doldurmalarını önemle rica ederiz.